NEN-EN-ISO 27001 / NEN-EN-ISO 27002

Informatiebeveiliging

ISO 27001 en ISO 27002 zijn normen die gaan over informatiebeveiliging. Hoe gaat u om met de gegevens van uw klanten. Wat doet u om hun gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen. Om certificatie voor ISO 27001 te behalen, moet u ook aan de door ISO gestelde eisen van de ISO 27002 norm voldoen. 

De normen ISO 27001 en ISO 27002 specificeren de eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van deze managementsystemen voor informatiebeveiliging. De norm bevat ook regels voor het beoordelen en behandelen van veiligheidsrisico's. Deze voorschriften gelden voor elk type organisatie.

Vertrouwelijkheid

In dit digitale tijdperk wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Met het behalen van een NEN-EN-ISO 27001 en NEN-EN-ISO 27002 certificaat geeft u een signaal aan de buitenwereld dat uw bedrijf de nodige stappen heeft genomen om verlies van waardevolle, vertrouwelijke informatie te voorkomen. 

Ja, ik wil graag meer weten over ISO 27001 en ISO 27002, ik neem direct contact op...